พบ link เสีย หรือข้อมูลผิดพลาดใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ...
 
     

 
.
 

  :: เกี่ยวกับชมรมฯ ::   

 


กลุ่ม ศิษย์เก่าโรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 36 (มศ.3) และ รุ่น 19 (มศ.5)
 
 
รายนาม คณะกรรมการบริหาร ชมรม ACS3619 ชุดปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
     
โอฬาร (ปลาโอ) จารุจินดา ประธานรุ่นและประธานจัดงานHCD 01-9214242
ธัมมรัตน์ (ทอม) ดีบุญชัย กรรมการที่ปรึกษา 01-3323975
สมเกียรติ (เบน) เอี่ยมนพรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา 01-3109308
วุฒิชัย (วุฒิ) เกียรติกมลวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา -
สุวิทย์ (วิทย์) ตานะประทีปกุล กรรมการเลขานุการ 01-8172944
ชัชพรรษ (ไพฑูรย์) บุญประเสริฐ ประธานจัดงาน ACS Day 2006 06-3264183
ยชญ์วัฒน์ (หนุ่ม) พรลาภวณิชกุล CFO และประธานฝ่ายหาทุน 09-7999630
พงศกร (เจี๊ยบ) ภัทรธีรานนท์ ผู้ช่วย CFO และประธานกอล์ฟรุ่น 01-6225625
พรทิพา (หลอ) วงศ์ธนู ผู้ช่วย CFO 01-2567106
สมาวุฒิ (พรชัย) ปิตภัทรกุล สมาชิกสัมพันธ์และสมาคมสัมพันธ์ 01-7010363
อุดม (ฉิ่ว) ชลสิริรุ่งสกุล สมาชิกสัมพันธ์ 09-8970145
สุรพัฒน์ (ปุ้ย) ชมรัตน์ CIO ฝ่ายทะเบียนข้อมูลสมาชิก 01-5881800
ณัฎฐ์ธน (เปิ้ล) สาตรจีนพงษ์ กรรมการกลาง 05-0918124
พิเศษ (ตุ้ย) จรัสเบญญารัตน์ กรรมการกลาง 01-5786801
สมชาย (ช้าง) คงนิวัฒน์ศิริ กรรมการกลาง 01-8638237
สุภกิจ (อุ๊) ตันพิพัฒน์ กรรมการกลาง 01-6862535
พิณเรือง (เก๋) ปิตภัทรกุล ธุรการรุ่น 06-3420744